Smittskyddsrutiner

Som ett led i förberedelserna för att åter kunna öppna upp verksamheten för Mässan så har Kungälvsmässan under sommaren genomgått en justeringar i sin organisation för att kvalitetssäkra sina smittskyddsrutiner för covid-19.

KORT OM VÅRA RUTINER:

  • Ledningssystem, – Organisation, roller, ansvar, riktlinjer för säkerhet, egenkontroll
  • Risk bedömning – Risk analys av event och åtgärder för att minska risk spridning av COVID-19 och social distansering.
  • Utställarsäkerhet och rutiner – Rutiner för utställare, hygien, social distansering och allmänna riktlinjer.
  • Leverantörssäkerhet och rutiner – Rutiner för leverantörer, hygien och social distansering.
  • Städning/Hygien – städrutiner, utbildning och information av personal, städrutiner för restauranger, besöksytor, toaletter.
  • Säkert besök -Rutiner och planer för besökare, skyltar, social distansering för besökarens väg, information, handsprit, rutiner för entrén, besöksvärdar och publik kommunikation.

Vi på Kungälvsmässan värnar om en trygg miljö för våra utställare och besökare.
Som ett led I vårat arbete för att minska smittspridningen har vi noga sett över våra rutiner.

För att hjälpa dig hålla avstånd:
• Kommer vi anpassa montrarna och gångarna genom att bygga
lite luftigare och på så sätt minimera trängsel för våra besökare
och utställare.

• Vi kommer räkna antalet besökare som passerar både in och ut
för att säkerställa att det inte förekommer trängsel i och omkring
mässgolvet.

• Tydliga skyltar påminner besökare och personal om att hålla
avstånd.

Vi kommer placera ut handsprit och tydliga skyltar vid entrén,
reception och inne på mässgolvet.

Tillsammans kan vi skapa en trygg och säker mötesplats
genom att:
• Stanna hemma om du är sjuk.
• Håll avstånd och respektera avståndsmarkörerna.
• Tvätta händerna och använd handsprit regelbundet.
• Ät och drick inte ståendes vid ståbord eller bardisk.
• Nys i armvecket.
• Hälsa inte genom att skaka hand.