fbpx

VÅR VISION

Två syften med mässan

Det första syftet är

Att alla aktörer på den lokala marknaden ska lära känna varandra bättre. Genom en mässa där man har möten för utställarna både före och efter mässan kommer kontakter att knytas, affärer att göras, allt för att stärka det lokala näringslivet. Vi vill bidra till en ökad förståelse mellan näringslivet, föreningar, organisationer och den offentliga sektorn.
Om alla aktörer är delaktiga i olika aktiviteter och träffas i olika möten är vi övertygade om att klimatet mellan aktörerna kommer att bli ännu bättre.

Vi tror mycket på det personliga mötet. En bättre förståelse för varandras roller kommer att skapa ett bättre klimat i lokalsamhället.

Målet är alltså glasklart, att stärka alla aktörer i Kungälv.
En mässa kan bidra till att förbättra något som vi kan kalla KUNGÄLVSANDAN.

För det andra

Vi vill att alla aktörer ska visa för allmänheten vad man kan erbjuda i form av varor, tjänster och upplevelser. Mässan ska fungera som ett stort skyltfönster och marknadsplats. Tanken är att på ett och samma ställe visa upp vilka enorma möjligheter som finns i Kungälv.

Det är lätt att söka olika utbud i Göteborg. Men varför gå över ån efter vatten. Nu får Kungälvsborna en utmärkt chans att upptäcka möjligheterna i det lokala samhället. Kungälv har ett mycket rikt föreningsliv inom ett stort antal områden, idrott, kultur, fritid, sociala och religiösa samfund. Ja inom alla områden där människor har behov av att träffas, utvecklas och ha ett socialt umgänge.

Målet med mässan är att Kungälvsborna ska vara stolta över sin bygd och hitta vad man har behov av.

Hej alla mässdeltagare.

Den pågående coronapandemin gör att Kungälvsmässan 2020 inte kan genomföras som planerat.
Vi har väntat in det sista i hopp om att kunna genomföra mässan, men p.g.a. av rådande restriktioner så är inte detta möjligt.

Det är viktigt för oss att ni som utställare skall få rätt förutsättningar till att genomföra mässan vilket även inkluderar säkerheten för er och allmänhetens hälsa.

Vidare har vi även vi noga lyssnat på Folkhälsomyndigheten och den information som finns tillgänglig från såväl svensk som internationell expertis, och därefter tagit beslut om att flytta fram mässan.

Vi beklagar givetvis detta men hoppas på förståelse för situationen och att vi alla – kommunen, utställarna, skolan, funktionärer, samarbetsföreningar och partners – ses nästa år i stället.

Vi återkommer om datum 2021.

Som ni alla säkert känner till så är Kungälvsmässan 2020 i princip slutsåld vilket innebär att ni per automatik flyttas med till det nya datumet för att på så sätt säkra er plats.
Fortsatt planering och arbete kring mässan 2021 tar fart redan efter sommaren med bl.a. ett första informationsmöte någon gång i höst.

Väl mött.

Hälsningar från Kungälvsmässan,

Christer Andersson, Mattias Tell och Johan Helin