VAR VÄNLIG BESTÄLL I TID!

Sista beställningsdag är den 20/9 2021.

Därefter, samt under inflyttning på mässan, tillkommer 25% påslag på angivna priser.

För sen inkommen beställning kan eventuellt inte utföras.

Samtliga priser är i svenska kronor och exkl. moms. Priserna avser hyra av material om ej annat anges.

Betalningsvillkor: 10 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen.