Politiker 2014

Politiker på mässan

SAP-logo-300x61
Vårt mål är arbete åt alla. Kampen mot arbetslösheten är socialdemokratins viktigaste uppgift. Kungälv behöver fler jobb, nya jobb och gröna jobb. Alla behövs, alla gör skillnad och varje människa har rätt att nå sin fulla potential. Rätten till arbete är rätten till frihet.

Vårt mål är att alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Våra beslut skall leda till ökad ekonomisk jämlikhet. Den ekonomiska politiken skall bidra till en socialt och ekologiskt hållbar utveckling.

Jämställdhet innebär att kvinnor och män skall ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Barnkonventionen skall genomsyra allt kommunalt arbete och i Kungälv accepteras ingen barnfattigdom.

Vår monter kommer att representeras av Socialdemokratin i Kungälv och de fackliga LO förbund som är ryggraden för jobbskapande åtgärder och stöd till arbetslivet. Tillsammans bygger vi tillbaka den välfärd vi en gång hade och ser till att det är sjysta arbetsvillkor på den Svenska arbetsmarknaden.

Välkommen att möta oss för att prata om politik och få professionellt stöd i arbetslivsfrågor.

  • Du får också möjligheten att träffa fackligt aktiva representanter.
  • Vi kommer att ha intressanta politiker som besöker vår monter under alla dagarna som du kan diskutera just de samhällsfrågor som engagerar dig.
  • Vi kommer att servera korv med bröd, dricka samt godis.
  • Vi kommer att lotta ut en Ipad.

Så missa inte vår monter

 

Vi vill att Kungälv ska vara Sveriges bästa Kommun att driva företag i och då måste vi göra det lättare för företagarna.
centerpartiet-300x142
Idag har Sverige en av världens högsta skatter på anställning. Om arbetsgivaravgiften sänks för små och medelstora företag innebär det att företagen får mindre kostnader för löner. På så sätt finns det utrymme för att anställa fler, vilket gynnar hela samhället. Det är inte bara arbetsgivaravgifterna som bromsar jobbskapandet, det gör också ersättningen när de anställda blir sjuka. Idag måste företagen betala sjuklön i två veckor. Själva idén med sjuklönen är att arbetsgivaren ska uppmuntras förbättra arbetsmiljön och göra det lättare för anställda som är sjuka att komma tillbaka till jobbet. Men ofta är de anställdas sjuksituation något arbetsgivaren inte kan påverka. Småföretag har ofta knappa marginaler och många arbetsgivare drar sig därför att anställa personer med sjukdomshistoria. Samtidigt är det ofta just de personerna som står längst från arbetsmarknaden. Som företagare ska du kunna fokusera på att få din verksamhet att växa istället för att lägga tid på regelkrångel. Många regler är onödiga och tidskrävande. Det innebär också att de kostar mycket pengar, både för företagaren men också för samhället. Ofta tillkommer särskilda avgifter. Därför vill Sveriges företagare ha färre blanketter och ett enklare språk från myndigheterna. Mycket av det krånglet som företagare upplever handlar om komplicerade skatteregler. Även fast det ofta kan vara skatteregler som faktiskt gynnar företagarna riskerar det att bli så att de inte utnyttjas fullt ut. Reglerna är helt enkelt för krångliga att sätta sig in i. Därför behöver skattesystemet, särskilt för mindre bolag, bli både enklare och mer transparent. Vi tycker att de skatter och avgifter som kostar lika mycket i administration som de faktiskt ger pengar till staten borde avskaffas. De så kallade 3:12-reglerna för skatt på fåmansbolag har setts över under Alliansregeringen, men behöver bli ännu bättre för att gynna fåmansbolag. Vi vill att reglerna särskilt ska uppmuntra små företag med aktiva och arbetande ägare som växer. En grupp småföretagare som ökat under vår tid i regeringen är de företagare som berörs av de så kallade HUS-avdragen. Det är RUT- och ROT-avdragen som ger avdrag när du köper tjänster till ditt hem som städning eller snickarhjälp. Vi är väldigt stolta över att ha drivit igenom reformen som både skapa nya jobb men också gjort svarta jobb vita. Därför vill vi se fler skattesänkningar på tjänster som vänder sig till privatpersoner.
Ove Wiktorsson Centerpartiet

 

utvecklingspartiet
Utvecklingspartiet bildades i Kungälv under valåret 2010. Ledstjärnan var redan från början att man inför varje politiskt beslut måste ställa sig tre frågor:
– Är det en kommunal angelägenhet enligt kommunallagen?
– Är det värt skattebetalarnas pengar?
– Är det bra för Kungälvs kommun?
Med detta som fokus arbetar vi med lokala sakfrågor och vi samarbetar gärna över partigränserna. Utvecklingspartiet har inga ideologiska bindningar vare sig till höger eller vänster.

Vid valet 2010 överraskade vi i den lokala politiken genom att direkt erhålla hela fyra mandat i kommunfullmäktige, en plats i kommunstyrelsen, plats i fem olika beredningar samt i Miljö- och byggnadsnämnden och ungdomsfullmäktige. Det var uppenbart att kommunens invånare var trötta på politiskt käbbel och handlingsförlamning. Det nystartade Utvecklingspartiet blev plötsligt Kungälvs fjärde största parti och inför årets val presenterar vi hela 59 namn på vår valsedel!

Under de fyra år som nu har gått har vi satt tydliga avtryck i Kungälvs-politiken, men vi vill göra mer. Det kan vi bara genom att allt fler får upp ögonen för Utvecklingspartiet och röstar på oss i kommunalvalet. Fler mandat ger oss ännu mer kraft att driva lokala sakfrågor över partigränserna.

Vill du veta mer om Utvecklingspartiet kan du besöka vår hemsida www.utvecklingspartiet.se där du också har möjlighet att ta personlig kontakt.

 

alliansen_liggande_vit_pms-300x92-300x92

En stark ekonomi och en god välfärd förutsätter ett framgångsrikt företagande. Därför måste goda villkor för Kungälvs företagare skapas, där enskilda människors idéer, kreativitet och entreprenörskap får blomma ut. För att fler ska få möjlighet att driva företag, anställa och utvecklas måste byråkrati och krångliga regler motverkas.

Resultatet av alliansen politik ser vi genom mindre byråkrati, sänkta arbetsgivaravgifter, lättare byggregler, större valfrihet mm. Det har blivit lättare att anställa. Sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar. Rut och Rot och sänkt krogmoms har inneburit fler arbetstillfällen, större valfrihet och fler småföretag.

Alliansen vill fortsätta att underlätta och fördjupa samarbetet med näringslivet genom fullmäktiges finansiella mål där ett gott näringslivsklimat prioriteras.

Kungälv har regionens lägsta arbetslöshet, vilket vi är stolta över, men inte nöjda. En person i arbetslöshet är en för mycket. Därför behöver alliansens genomförda reformer fortsätta verka. När fler jobbar blir det mer pengar över till vården, skolan och omsorgen. Alla behövs – det finns inga fina eller fula jobb. Jobbskatteavdrag gör att fler jobb skapas och fler kan leva på egen lön. Genom att sänka trösklarna för anställning tror vi att fler vågar och kan ta steget att anställa fler.

Kungälv är en borgerlig kommun där vi allianspartier behöver din röst för ett ett ännu bättre Kungälv

Gun-Marie Daun (KD)
gruppledare

 

miljopartiet-300x62
Miljöpartiets vision är ett grönare Kungälv.

I vårt Kungälv, i vår tid kan fortfarande de demokratiska partierna framgångsrikt samverka om en annan utveckling, men det brådskar. Något alternativ till den goda demokratiska ordningen tror vi inte på, men demokratin måste tillämpas med respekt, djup och allvar. Miljöpartiet samverkar med de partier som vi upplever känner störst ansvar för demokrati, klimat och miljö.

Vi är övertygade om att det goda livet i framtiden består av ett samhälle med mer tjänster och upplevelser, men färre prylar.

Vi tror på tätare kollektivtrafik och färre timmar i trafikköer. Minskade sociala klyftor, ett gott vardagsliv med mer harmoni, en snällare skola, med mindre barngrupper som rustar barnen på bästa sätt för sin framtid.

Vi vill medverka till att Kungälv får blomstrande lokalsamhällen med ökad lokal produktion och upphandling av varor och tjänster. Långsiktigt är ambitionen att det för en småbarnsfamilj ska räcka med endast en bil, detta kräver en långsiktig satsning och utveckling av serviceorternas basservice med tillgång till äldreboende, servicebutiker, skola, förskola mm.

Den hållbara omställningen ställer krav på ledarskapet, framtidens moderna politiska ledarskap.

Börja med att rösta på Miljöpartiet.

Miljöpartiet i Kungälv

 

sverigedemokraterna-300x81
Med Sverigedemokraterna som vågmästare kan vi avgöra vilka beslut som tas i kommunen.

2010 fick Sverigedemokraterna drygt 5 % av rösterna i kommunalvalet i Kungälv. Det motsvarade ca 1.500 personer. Nu räknar vi med mångdubbelt fler röstande. Vi känner medvind och är engagerade med att värva personer som kan hjälpa till. Vi vill kämpa för det viktigaste för vår kommun och för vårt land, nämligen skolan och barnen. Sverigedemokraterna vill återförstatliga skolan. Idag har skolan blivit en budgetregulator för kommunen, istället för att vara det viktigaste för vårt land. Skolpengen måste upp. Det måste anställas mer personal. Inte bara lärare utan också personal som kuratorer, sjuksystrar och lokalvårdare. Skolan skall vara en bra arbetsplats både för barn och vuxna. När det gäller skolan så kommer man osökt in på mobbing. Här måste tas krafttag. Våra barn är det viktigaste vi har.

Självklart vill vi förbjuda tiggeriet. Det är inte värdigt vare sig den enskilde tiggaren eller oss kungälvsbor att behöva utsättas för detta.

Vi vill värna om kommunens ekonomi och förståndig upphandling. Vi ifrågasätter om alla de miljoner kronor som går till konsulter varje år verkligen behövs? Vi vill verka för att underlätta för byggnation och exploatering. Vi vill verka för handikappades rätt i samhället. Vi vill ha närproducerad mat i skolan, barn- och äldreomsorgen. Vi vill verka för miljötänkande i all verksamhet.

Vi Sverigedemokrater håller på de äldre, de som byggt upp vårt land. Sverigedemokraterna stöder pensionärerna på alla nivåer. I riksdagen motionerar SD för att höja garantipensionen och för att ta bort den så kallade pensionärsskatten. I regionen kämpar SD för att ta bort patientavgiften för de allra äldsta. På kommunal nivå vill vi försäkra de äldre om en bra omsorg! Vi vill ha fler anställda inom äldreomsorgen. Vi i SD Kungälv vill dessutom kämpa för att erbjuda våra pensionärer, det många andra kommuner redan har, fria kollektivresor inom kommunen.

// SD Kungälv