Omdömen

Några omdömen om Kungälvsmässan

magnusgyllestad

För mig är Kungälvsmässan det perfekta tillfället för våra företag, föreningar och Kungälvs kommun själv för den delen, att visa upp sina verksamheter för i första hand Kungälvsborna. För jag ser främst Kungälvsmässan som en intern styrkedemonstration och det just i rättan tid.

En fackmässa vänder sig till en bransch och en specialintresserad publik. Då spelar de geografiska gränserna mindre roll. Kungälvsmässans styrka är att den är skapad av Kungälvsbor och Kungälvsföretagare för Kungälvsbor och Kungälvsföretagare. Därför stärker den kommunens samlade självförtroende – Kungälv kan.
Vi får en samlad överskådlig presentation och ser med egna ögon omfattningen av vår kommuns enorma resurser. Det är lätt att bli hemmablind och drabbas av misströstan. Det blir lätt fokus på problem och att inget händer, inte tillräckligt fort i alla fall.
Många Kungälvsbor upplever fortfarande kommunen som mossig och trög. Den som besökt de senaste mässorna kan intyga att detta är fel.
Vi är inne i period med stora förändringar, där Kongahällatomten får stå som symbol för de nya vindar som blåser. Inom de närmaste åren kommer vi se effekten av alla de planer som nu håller på att realiseras i vår kommun.

En förkrossande majoritet av Kungälvsborna trivs bra eller mycket bra i Kungälv! Och det är mindre förvånande. Frågan är om vi vågar vara stolta?

Vi ses på mässan!

Magnus Gyllestad
Kommunchef
Kungälvs Kommun

En ung tradition

martinlindh

Första gången är man pionjär, andra gånger upprepar man, tredje gången skapar man tradition! Därför är det spännande när Kungälvsmässan nu återkommer för tredje gången i det nya formatet.

När kyrkorna i Kungälv blev inbjudna att delta 2010 var det självklart för oss att göra det gemensamt och inte var för sig. Det gemensamma ekumeniska arbetet mellan Svenska kyrkan, Pingstkyrkan och Missionskyrkan har utvecklats mycket positivt under senare år så att vi idag gör ett flertal saker tillsammans. Vi tror att vi når längre om vi inte konkurrerar utan samverkar där det är möjligt.

Det som gör Kungälvsmässan särskilt angelägen är att så många delar av samhället ryms. Inte bara företagssektorn och den offentliga sektorn. Här finns också plats för den ideella sektorn som våra kyrkor är en del av. Utvecklingen visar att civilsamhället och den ideella sektorn spelar en allt viktigare roll i samhället idag. Därför är det angeläget för oss att vara med när alla möts på Kungälvsmässan.

Martin Lindh
Kontraktsprost och kyrkoherde

En mötesplats

hakankarlsson

En mötesplats för både stora och små företag och en chans för det lokala föreningslivet att visa upp sig och knyta kontakter. Men också ett ställe där Kungälvsborna kan träffas, mingla, handla och samtidigt få en samlad bild av vad Kungälv har att erbjuda.Alla dessa möten mellan människor och mellan företag är vad som gör Kungälvsmässan unik och viktig! Viktig för tillväxten i kommunen, för jobben och för den lokala handeln. På mässan kan den lilla föreningen berätta om sin verksamhet, företagaren kan visa upp sin potential som arbetsgivare och den lokala handlaren kan hitta nya marknader för sina produkter. Nya samarbeten föds och idéer skapas när aktörer från olika världar möts.

Inte minst är mässan viktig för oss på Kungälvs kommun då vi på plats kan träffa de kommuninvånare och olika aktörer som ju är själva grunden för det samhälle vi formar tillsammans. I vår monter väljer vi i år att bland annat visa upp kommunens största satsning någonsin, nämligen byggprojektet Kongahälla. Men vi sätter också ljus på kommunens duktiga skolor och vuxenutbildningen.

Ta chansen att vara med du också!

Håkan Karlsson

Aktiv part i näringslivet

maria_andreasson

För oss på Swedbank är det viktigt att vara en aktiv part i det lokala näringslivet. På Kungälvsmässan kan vi träffa våra kunder och dessutom knyta nya kontakter med både utställare och besökare. Det visade mässan 2010 som överträffade våra förväntningar flera gånger om. Mässan ger oss, som utställare, möjlighet att berätta om alla de produkter o tjänster vi har att erbjuda samt också de frågor som banken engagerar sig i och som är viktiga här i Kungälv.

Ett område som Swedbank arbetar hårt med är ungdomsarbetslösheten. Vi har sett att detta arbete ger resultat och att det kan göra skillnad när näringslivet engagerar sig. I höst kommer vi, tillsammans med Arbetsförmedlingen, att anordna ”Praktikbanken” som är ett gyllene tillfälle för ungdomar att träffa företag som är villiga att ta emot en praktikant och för företag att träffa ungdomar och få nya intryck.

Prata med oss om detta i vår monter på Kungälvsmässan. Vi vill ha med många Kungälvsföretag i detta samhällsnyttiga arbete.

Maria Andréasson

Överträffade förväntningar

christian_boethius

Kungälvsmässan 2012 var mycket bra, överträffade mina förväntningar och var ett lyft från 2010. Mässan präglades av ett positivt klimat och det kändes verkligen att utställare och besökare tyckte det var riktigt kul! För mig som företrädare för SEB var det självklart att vara med och jag fick ut mycket av dagarna genom att träffa och nätverka med såväl nya som gamla kontakter. I och med att mässan var så välbesökt och att många av Kungälvsföretagen var representerade tjänade den också som en bra plattform för varumärkesbyggande – jag och SEB syntes helt enkelt. Att det nu gått två år och det snart är dags igen känns jätteroligt. Jag är självklart med i år igen – ingen tvekan allsChristian Boëthius,
kontorschef för SEB i Kungälv

Kungälvsmässan en lyckad tradition

hansll
Kungälvsmässan är en lyckad tradition som vi på Kungälv Energi redan från starten 2010 har deltagit på, naturligvis kommer vi även medverka i år när mässan slår upp portarna för tredje gången i ordningen. Vi vill alltid vara där kungälvsborna är därför känns det mycket bra att kungälvsbor och näringsliv kan mötas under några intensiva dagar i september på Kungälvsmässan.

Vi vill gärna visa mässbesökarna att vi levererar förnybar el och fjärrvärme och inte har några planer på att lägga om kursen i framtiden. Tvärtom kommer vi bygga ut vår egen lokala produktion så att ännu fler kungälvsbor får el från förnybara energikällor och miljövänlig värme till sina hus. Kungälv Energi ägs till 100 % av Kungälvs kommun det betyder att våra kunder investerar i sig själv och sin byggd, ju fler som väljer oss desto bättre är det för Kungälv.

Välkommen till vår monter på Kungälvsmässan den 11 till 13 september.

Hans Larsson-Ljungblad
Kungälv Energi AB, VD

Företagare

it2

Kungälvsmässan är viktig för alla Företagare i Kungälv och innevånare. Jag tror att det är en jättechans för alla att visa upp bredden av kompetens, varor och tjänster som faktiskt finns här i Kungälv.

Vi i Företagarna jobbar mycket för nätverkande och detta blir ju en jättebra chans för att göra just det. För många företagare som kanske inte har chansen att visa upp sig på ”hemmaplan” är ju detta ett fantastiskt tillfälle.Här blandas innevånare, handel, kommun och Företagare på ett unikt sätt. För mitt eget företag Skyltverksta´n AB är det naturligtvis en viktig händelse.
Välkommen tillbaka Kungälvsmässan, hoppas det blir en tradition som lockar även våra kranskommuner!
Inger Andersson-Thelin
Ordförande Företagarna Kungälv

Behovet av en Kungälvmässa

bg

Kungälvsmässan 2010 visade sig vara mycket efterfrågad och uppskattad

både av boende och verksamhetsidkare i kommunen .
Med tanke på kommunens befolkningsökning och stora inflyttning av
nya företag finns ett ökande behov av att ”veta vad som finns” i Kungälv.
Som boende vill jag naturligtvis få lite mer kunskap om min kommun och som verksamhetsidkare
vill jag få del av bl a de affärsmöjligheter som kan finnas i kommunen.

Kungälvsmässan är ett utmärkt forum för informationsutbyte både för boende och
verksamhetsidkare och exponering av den mångfald som finns inom kommunens gränser– därför behövs Kungälvsmässan 2012.

Bengt-Göran Björk
Vd Bokab