Kristdemokraterna

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett Kungälv som håller samman.

Det privata näringslivet och entreprenörskapet är grunden för välfärden. Nya jobb kan inte kommenderas fram av politiker. De skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta eller utveckla ett företag.

Vi vill: • Fortsätta att förenkla för företag att starta och anställa personal bland annat genom att minska företagens sjuklönekostnader och utveckla RUT- och ROT-avdragen. • Ha kvar sänkta arbetsgivaravgifter för unga, sänkt restaurangmoms och sänkt skatt på arbete. Vi vill också öka tryggheten vid arbetslöshet. • Stärka ungdomars möjlighet att få jobb, bland annat genom att införa en lärlingsanställningsform

Gun-Marie Daun

Gruppledare för Kristdemokraterna i Kungälv