Politiken på mässan

Under uppbyggnad, arbete pågår.