Bokning av monter

De vanligaste måtten är djup 2 eller 3 meter, minsta montern är 3 m lång. Därefter hela meter uppåt.
Önskas större montrar, kontakta oss via telefon eller mail.
Kostnad 1 800 kr per m2 moms tillkommer, se bil till bokning av monter vad som ingår i priset.
Betalningsvillkor, 40 % av beloppet, 30 dagar efter beställning, Faktura kommer.

Slutbetalning, senast den 2018-08-17, Faktura kommer

Boka Monter