Beställning av utrustning till monter

Beställning av utrustning till montrar

Inomhus i Mimershallen
Tag kontakt med vår monterbyggare.
Mässgruppen, Christer Andersson
Tel 0702-32 75 70 mail christer_a@telia.com

I monterpriset ingår det fri rådgivning av Christer för utformning av montern.
Ju tidigare kontakt som tas med Christer, desto bättre service.

Utomhus

Vi bygger utomhusmontrarna i egen regi, tag kontakt med Mats Båthen eller Kent Bengtsson
för beställning av utrustning och rådgivning.

Mats Båthen
Telefon: 0703 – 32 59 74
E-post: info@kungalvsmassan.se

Johan Helin
Telefon: 0705-366 623
E-post: info@kungalvsmassan.se

info@kungalvsmassan.se