Socialdemokraterna Kungälv

socialdemokraterna

Socialdemokraterna driver nu Kungälv framåt och det går väldigt bra! Tillväxten ökar, arbetslösheten sjunker, inte bara i Kungälv. Sverige har nu en extremt hög tillväxt jämfört med andra länder. Det går bra.

I Kungälv är det full fart. Vi har med en ny stabil politisk majoritet avskaffat krångliga byggregler som överskrider Boverkets krav, vi har satt upp mål om 500 bostäder om året, varav hälften ska vara hyresrätter. Vi investerar i lärarutbildningar och minskar barngrupperna i förskolan, vilket ökar kommunens attraktionskraft hos barnfamiljer. Dessutom bygger vi ut kollektivtrafiken och satsar på centrumförnyelse. Vårt mål är att ha Sveriges lägsta arbetslöshet – på ett år har vi tillsammans med företag och föreningar nått regionens lägsta arbetslöshet.

Vi står för ordning och reda på arbetsmarknaden och vill bara göra affärer med seriösa företag som inte dumpar priser på olika suspekta sätt. Vår nya nyanlända medborgare är en tillväxtchans, därför ökar byggandet lite till och vi är stolta över att alla partier är överens om att våra nyanlända är bra för vår ekonomi och att vi nu måste få dem i utbildning och arbete, för det har inte klarats förr.

Vi vill att ni som företag är med oss och bygger ett socialt hållbart Kungälv. Vi skall vara stolta över nationellt uppmärksammande Toleransprojektet och en ny social översiktsplan med målet att ex halvera barnfattigdom till 2020 i vissa områden, med breda samhällskontrakt som grund. Det är genom att fokusera på jobben, företagens lönsamhet och lokala utvecklingsmöjlighet som vi tillsammans kan ta steg för att skapa ett mer jämlikt och socialt hållbart Kungälv. Där du som företagare, med familj och anställda kan känna stolthet och framtidstro.

Vår monter kommer att representeras av Socialdemokratin i Kungälv och fackliga LO förbund. Vi står för framtidstro, tillväxt och schyssta arbetsvillkor på den Svenska arbetsmarknaden.

Välkommen att möta oss för att prata om politik och få professionellt stöd i arbetslivsfrågor.